ترکیب خفن دویدن و موزیک (پست ۸ از ۹۹)

وقتی موزیک به اصطلاح (هایپ) باشه، احتمالا نفهمی که داری فشار میاری، یهو به خودت میای میبینی تموم شدی. حالا وقتی موقع دویدن موزیک گوش بدی…

ترکیب خفن دویدن و موزیک (پست ۸ از ۹۹) خواندن نوشته »